Z powodu zarezerwowania wszystkich miejsc na naszych obozach letnich, aktualnie jest tylko możliwość wpisu na listę rezerwową drogą mailową.